دوره های برگزار شده

در این قسمت میتوانید دوره های برگزار شده را مشاهده کنید

نشست نقد و بررسی بودجه 1402

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان
480,000 تومان
1,000,000 تومان

تحلیل صنعت سیمان و اقتصاد مسکن

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان

دوره تخصصی اصول،فنون و مهارت‌های مذاکره

بدون امتیاز 0 رای
1,850,000 تومان2,250,000 تومان
1,850,000 تومان2,250,000 تومان
2,400,000 تومان