موسسه آموزش عالی آتیه ایرانیان به اطلاع فراگیران محترم می‌رساند تقویم آموزشی منتشر شد.

educational-calendar

شما دوستان عزیز می توانید زین پس تقویم آموزشی مجموعه آتیه ایرانیان را درقسمت زیر مشاهده و دانلود کنید . این برنامه به صورت ماهانه تغییر یافته و شما عزیزان می توانید برای مطلع شدن از برنامه آموزشی مجموعه از این قسمت دسترسی داشته باشید

کد دورهنام ‌دورهمدت دورهتوضیحاتلینک دسترسی
7004کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس200 دقیقه یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
مشاهده کنید
7005دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی250 دقیقه یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
مشاهده کنید
7006کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت‌های مالی250 دقیقه یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
مشاهده کنید
7007کارگاه غیرحضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی250 دقیقه یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
مشاهده کنید
7008دوره غیرحضوری حسابداری مالی250 دقیقه یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
مشاهده کنید
7009کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز250 دقیقه یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
مشاهده کنید