دکتر مداح علی

سوابق تحصیلی:

  • پست دکتری مهندسی برق از دانشگاه برکلی کالیفرنیا
  • دکتری مهندسی برق از دانشگاه واترلو
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:

  • بنیان‌گذار آزمایشگاه بلاکچین دانشگاه صنعتی شریف
  • محقق Bell Labs Alcatel-Lucent

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه های NYU و Columbia