سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه خوارزمی

سوابق اجرایی:

  • تحلیلگر داده منابع انسانی کمپانی اسنپ