سوابق تحصیلی:

  • دكتری اقتصاد مالی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق اجرایی:

  • سردبیر روزنامه جهان صنعت
  • معاون اسبق سردبیر اقتصاد آنلاین