tamaloki

سوایق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق اجرایی:

  • مدیر بازار سرمایه شرکت اسنوا
  • مدیر سابق ارزشگذاری تامین سرمایه بانک ملت
  • مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه انتخاب
  • مدیر ارزش‌گذاری سهام بیش از 100 شرکت در صنایع مختلف