گیلان پور

 

سوابق اجرایی:

  • معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی