دوره بازاریابی ابزار‌های مالی

بدون امتیاز 0 رای
3,500,000 تومان5,500,000 تومان

با تمرکز بر ابزار‌های موجود در بازار سرمایه

3,500,000 تومان5,500,000 تومان

کاربرد نرم افزار کامفار در ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری

بدون امتیاز 0 رای
2,800,000 تومان3,500,000 تومان

با محوریت خدمات مالی و بازار سرمایه

2,800,000 تومان3,500,000 تومان

دوره کاربردی ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها

بدون امتیاز 0 رای
2,550,000 تومان3,400,000 تومان

معرفی دوره امروزه موضوع ارزشگذاری سهام به یکی از موضوعات بسیار با اهمیت برای اکثر سرمایه­گذاران و سهامداران تبدیل شده…

2,550,000 تومان3,400,000 تومان

دوره تخصصی اصول،فنون و مهارت‌های مذاکره

بدون امتیاز 0 رای
1,850,000 تومان2,250,000 تومان

با محوریت خدمات مالی و بازار سرمایه

1,850,000 تومان2,250,000 تومان