دوره هوش تجاری با POWER BI

بدون امتیاز 0 رای
2,900,000 تومان3,400,000 تومان

.

2,900,000 تومان3,400,000 تومان

دومین دوره تخصصی اصول،فنون و مهارت‌های مذاکره

بدون امتیاز 0 رای
1,950,000 تومان2,450,000 تومان

با محوریت خدمات مالی و بازار سرمایه

1,950,000 تومان2,450,000 تومان

دوره بازاریابی ابزار‌های مالی

بدون امتیاز 0 رای
3,500,000 تومان5,500,000 تومان

با تمرکز بر ابزار‌های موجود در بازار سرمایه

3,500,000 تومان5,500,000 تومان
2,800,000 تومان3,500,000 تومان

دوره تخصصی اصول،فنون و مهارت‌های مذاکره

بدون امتیاز 0 رای
1,850,000 تومان2,250,000 تومان

با محوریت خدمات مالی و بازار سرمایه

1,850,000 تومان2,250,000 تومان