دوره بازاریابی ابزار‌های مالی

بدون امتیاز 0 رای
3,500,000 تومان5,500,000 تومان

با تمرکز بر ابزار‌های موجود در بازار سرمایه

3,500,000 تومان5,500,000 تومان

کاربرد نرم افزار کامفار در ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری

بدون امتیاز 0 رای
2,800,000 تومان3,500,000 تومان

با محوریت خدمات مالی و بازار سرمایه

2,800,000 تومان3,500,000 تومان